KOŚCIÓŁ W BIAŁYMSTOKU

Wentylacja w kościele

Wentylacja w kościele pw. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku polegała na zaprojektowaniu i montażu skutecznej wentylacji mechanicznej – wywiewnej.

Kościół jest stosunkowo nowym budynkiem. Wybudowany w 1981 roku, od początku nie posiadał skutecznej wentylacji. W pierwszych latach funkcję tę pełniło uchylne okno na froncie obiektu. Z upływem czasu zastąpiono je witrażem zamontowanym na stałe. Kościół o potężnej kubaturze, rzędu 22.000 m³ pozostawiony został bez żadnej wentylacji, co w upalnych miesiącach letnich powodowało dyskomfort u wiernych i księży uczestniczących w religijnych obrzędach. Wewnątrz budynku było gorąco i duszno. Często kończyło się to kłopotami z oddychaniem wśród osób starszych, omdleniami i dusznościami. Nabożeństwa odbywały się wtedy w dolnym kościele, który znajduje się w piwnicach budynku.

Montaż wentylacji w kościele

Montaż wentylacji nie jest dla Thermico skomplikowaną realizacją. Pierwotny plan przewidywał wykorzystanie okna dachowego do umieszczenia wentylatora wyciągu. Utrudnieniem okazała się być architektura budynku. Lokalizacja okien dachowych powoduje, że  jakikolwiek serwis wentylacji w kościele wiązałby się z ustawianiem rusztowań lub użyciem podnośnika. Takich utrudnień i prac na wysokości 20 m za wszelką cenę chciał uniknąć proboszcz parafii, stąd konieczne było znalezienie rozwiązania alternatywnego.

Po szczegółowych oględzinach pomieszczeń kościoła trafiliśmy na niewielką przybudówkę ze strychem, gdzie z powodzeniem mogliśmy zainstalować konieczną instalację. W jej skład wchodził przede wszystkim wentylator wyciągowy o przepływie powietrza rzędu 23.000 m³/h, co pozwala na całkowitą wymianę powietrza w obiekcie w ciągu niespełna 60 minut. Za wyrzutnię powietrza posłużyło okno dachowe nad przybudówką. Pobór powietrza z wnętrza kościoła odbywa się za pomocą wewnętrznych okien umieszczonych pomiędzy strychem a budynkiem głównym. Okna, w których umieściliśmy instalację wyciągową, są zamaskowane malowidłami sakralnymi. Wentylacja w kościele pw. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku to świetne rozwiązanie poprawiające komfort wiernych i księży. Montaż przebiegł bezinwazyjnie i bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych prac remontowo – budowlanych.

Niski poziom emisji hałasu

Dodatkowe wyzwanie dla Thermico stanowił poziom hałasu, jaki generuje wentylacja mechaniczna. Wentylator o tak dużej wydajności nie może być bezgłośny. Problem rozwiązany został dzięki starannemu projektowi instalacji, oraz jej wykonanie z materiałów o podwyższonych właściwościach wygłuszających. Obecnie wentylator wyciągowy pracować może z pełną mocą podczas mszy i innych obrzędów kościelnych. Wentylacja w kościele pw. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku jest wyjątkowo cicha.